Artikel AMPlus: Fijn dat we een campagne hebben?

Het verbond van verzekeraars draait om het echte probleem heen. In deze nieuwe Verbondscampagne voel je de onmacht van de verzekeraars. Het lijkt wel of ze niet kunnen leren van het verleden. Dat wordt bevestigd door de woorden van Cor Groeneweg, voorlichter van het Verbond op AMweb. Hij zegt: 'Verzekeraars hebben te lang met het hoofd tussen de benen gezeten. Het wordt tijd dat we meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen uitstralen. In de campagne wordt bewust niet teruggekeken op wat er allemaal is misgegaan met verzekeringen.' Er is dus nog een lange weg te gaan. Al was het alleen al omdat de campagne net gestart is en nog drie jaar duurt.

Hoera een campagne - verbond van verzekeraars

Relevantie

Waarom een campagne over de relevantie van verzekeringen, vraag ik me af. We zijn misschien niet het land met de meeste verzekeringspolissen (pas op: het Verbond vindt feiten belangrijk!), maar over het algemeen is de Nederlander behoorlijk goed verzekerd. Ik denk dan ook dat over de relevantie van verzekeren weinig mensen het oneens zijn met het Verbond. Hoogstens over de mate waarin men verzekerd is. Het Verbond blijft om het werkelijke probleem van de branche heen draaien en dat is het vertrouwen dat consumenten in verzekeraars hebben. Of beter gezegd: het vertrouwen dat ze kwijt zijn in verzekeraars. Dat verloren vertrouwen zorgt ervoor dat hun producten minder relevant zijn. Immers, als ik jou niet vertrouw, word ik onverschillig ten opzichte van je belofte en wordt jouw product voor mij low interest. Dat los je niet op met een spotje over het nut van verzekeren!

Vorm

Daarnaast is vorm en toon van de campagne er één waarin de klant weer belachelijk wordt gemaakt en niet serieus genomen wordt. Alsof we niet volwassen en verstandig genoeg zijn om met een risico te kunnen omgaan. Het is bepaald geen toonbeeld van 'empowerment' van de consument. Nu is dit ook niet de sterkste kant van brancheclubs in de financiële dienstverlening. Kijk maar naar de 'Veilig bankieren'-campagne 'Hang op, klik weg, bel uw bank' van de Nederlandse Vereniging van Banken. De overtreffende trap van debilisering van de consument. De branche zou gebaat zijn bij een bescheiden en faciliterende rol in het leven van de zelfdenkende en volwassen consument. Een meer (zelf)relativerende toon bijvoorbeeld zoals Interpolis al jaren sterk doet. Dat zou beter passen en geeft meer vertrouwen."

artikel Assurantie Magazine

28 februari 2014

AMPlus | DDB | dienstverlening | reclame | Verbond van Verzekeraars