Tijd voor een nieuw businessmodel

Tom Goodwin van de Tomorrow Group schreef een goed artikel over de toekomst van marketing- en reclamebureaus in The Guardian. Hij beschrijft 3 typen bureaus. The visionairy agency, the brand agency en the performance agency. Deze drie kwaliteiten komen samen in de drie proposities van Lane: disrupt, distinct en develop. En in een nieuw businessmodel.

Als drie verschillende losse bureautypen werkt het niet. Vaak is het visionaire bureau te abstract of bijvoorbeeld te vrijblijvend. Omdat de auteur van plannen, vaak een externe consultant, geen verantwoordelijkheid draagt voor het eindresultaat. Met de recente ontwikkelingen rond het faillisement van de consultancytak van Boer & Croon hebben we gezien dat dat geen houdbaar businessmodel meer is.

Ook de traditionele brand consultants stappen vaak in dezelfde valkuil. Een verzameling powerpointsheets en weinig betrokkenheid bij het eindresultaat. Als de brand consultant een strateeg van een klassiek reclamebureau is dan sneuvelt zijn ambitieuze strategie vaak ook nog in uiterlijkheden of blijft het beperkt bij resultaten op enkel communicatiedoelstellingen.

Met Lane ben ik regisseur over de drie disciplines en verbind ik deze met een sterke inhoudelijke visie die ik samen met de klant ontwikkel. In een ander businessmodel. Door samen te werken met vele specialisten die op ieder hun terrein kwaliteit leveren. Zoals onderzoekbureaus, strategen, creatieven, reclame- en mediabureaus, etc. Deze noem ik Lane Fellows. Een flexibel, schaalbaar en maatwerk business model. Een model dat niet ophoudt bij een mooi plan maar doorgaat tot de uitvoering en het behalen van concreet resultaat.

Een bakker die geen brood eet, vertrouw je niet. Een bureau dat zelf geen reclame maakt evenmin. Daarom heb ik deze nieuwe propositie samengevat in een advertentie die je deze week in het jubileumnummer van MarketingTribune kunt zien.

MarketingTribune

 

 

7 oktober 2014