Column AMweb.nl: Verzekeraars moeten moediger zijn

Dat de markt verandert, staat vast. Zo denkt ruim de helft (59%) van de innovatieverantwoordelijken in de sector dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar op gaan. Zo staat in het Innovatieonderzoek van Het Verbond van Verzekeraars. Dat klinkt alsof verzekeraars de ontwikkeling van hun branche laten afhangen van externe omstandigheden. Waarom innoveren verzekeraars niet zelf wat harder?

Innovatie vooral op bestaand proces
Verzekeraars innoveren wel op operationeel niveau in het bestaande (administratieve) proces. Veilig en levert direct marge op. In het gunstige geval maken dergelijke innovaties het voor de klant makkelijker, maar vaak is het proces zelf belangrijker dan het uiteindelijke resultaat voor de klant. Ook op het marketingproces kan bezuinigd worden. De meeste markten groeien niet meer dus is het vooral zaak het aantal nieuwe klanten in balans te houden met het aantal vertrekkende klanten. En dat zo goedkoop mogelijk.

Beperkingen door de toezichthouder
Het innovatieproces op productniveau wordt voornamelijk gekenmerkt door beperking. De toezichthouder stelt steeds strengere eisen. Concepten en ideeën moeten met zoveel zekerheden onderbouwd zijn dat weinig creatieve ideeën nog door het zogenaamde Product Approval & Review Proces heen komen. Ook toetredingsdrempels zijn hoog opgetrokken door de toezichthouder waardoor bestaande partijen ook niet direct te vrezen hebben van hele snelle aanvallen van buitenaf.

Follow the money
Wat is de waarde van new business als je werkelijke winst uit het belegd vermogen komt? Nieuwe premie-omzet is dan altijd marginaal ten opzichte van wat op de bestaande portefeuille aan beleggingsrendement gemaakt wordt. Daarom is het bestaande heilig ten opzichte van het nieuwe. Zolang het bestaande groot genoeg is, is er niets aan de hand. En anders is portefeuilles en concurrenten overnemen nog altijd goedkoper. De consolidatieslag in de verzekeringsbranche zal ook nog niet voorbij zijn.

Failure is not an option
Een renderend vermogen brengt een cultuur zonder urgentie. En niet alleen dat. Verzekeraars zijn van nature risico avers. Begrijpelijk als je de hele dag met risico's bezig bent. Bovendien is een verandering een breuk in het tot stand gebrachte, en omvat als dusdanig angst, wantrouwen en falen. Mensen zijn daarom in het algemeen dus niet dol op verandering. Laat staan als je wat meer risico avers bent. Dan wordt lef ook snel aangemerkt als roekeloosheid.

Medewerkers hebben veel te verliezen
Als werknemer van een verzekeraar heb je bovendien veel te verliezen. Ondanks dat de arbeidsvoorwaarden ook in deze branche minder goudgerand worden, zijn deze voorwaarden nog steeds royaal. Zeker voor de mensen die al lang of hun hele werkende leven bij een verzekeraar zitten. Dit brengt weinig aanmoediging mee om te veranderen, persoonlijk risico te nemen of inspiratie op te doen in een andere branche.

Waar blijft de echte disruptie van buitenaf?
Waarom betreden gevestigde Amazon, Google en Apple nou nog steeds niet de verzekeringsmarkt als verzekeraars zelf zo moeilijk innoveren met nieuwe business modellen? Vermogen om beleggingsrendement te maken hebben ze genoeg. Daar hebben ze geen verzekeringspremies voor nodig. Productrendement is niet makkelijk met krappe schade/premie ratio's. Met verzekeringsproducten verdien je ook niet meteen de populariteitsprijs. Het dient misschien hoogstens een doel in de servicepropositie en is misschien een manier om nog meer data van klanten te verzamelen. Mocht er uit een creatieve start-up hoek dreiging komen, kan je ze alsnog op tijd opkopen. Nog steeds niet veel urgentie om zelf radicaal te innoveren.

Toch is het tijd voor innovatie
Verzekeraar kunnen zeker (sneller) innoveren. Noodzakelijk omdat het bestaande business model op de lange termijn figuurlijk en ook letterlijk uitsterft. Jongeren verzekeren minder en de grootste generatiecohort, babyboomers, leiden straks naar een natuurlijk verloop. De verandersnelheid van technologie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De maatschappelijke context is veranderd door de kredietcrisis. Verzekeraars hebben geld en tijd. Omstandigheden zijn gunstig voor nieuwe initiatieven en bieden zeker kansen. Enkele verzekeraars doen een poging zoals NN met Sparklab, Vince van Vivat, Lab55 van Centraal Beheer maar overtuigende voorbeelden van echte nieuwe business modellen zijn er nog niet.

Voel urgentie ook al is die er (nog) niet
Wat hebben verzekeraars dan nodig? In ieder geval een duidelijk doel om radicaal nieuwe business modellen te ontwikkelen. Geen innovatielabs, vrijblijvende start-up initiatieven op hippe plekken. Niet technologie tot ideologie verheffen. Geen oude wijn in nieuwe zakken. Ze moeten vooral urgentie voelen, ondanks dat deze er vandaag nog niet is en misschien binnen nu en 5 jaar ook niet direct gevoeld wordt. En erkennen dat het met de bestaande organisatie niet gaat lukken.

Voor innoveren is moed nodig
Ontwikkel een nieuwe organisatie die nieuwe business modellen onafhankelijk van de bestaande organisatie, los van de bestaande cultuur, met hulp van mensen van buitenaf gaat ontwikkelen. Geen lollig appje maar een nieuwe speler met echte relevante oplossingen die een werkelijk probleem van de klant oplossen en waar ook nog geld mee verdient kan worden. Die misschien ogenschijnlijk weinig met verzekeren te maken hebben. Maar vooral hebben verzekeraars moed nodig. Moed om het echt te doen, moed dat het beter en succesvoller mag worden dan de bestaande business en moed om het risico te nemen dat het allemaal mislukt.

Deze blog is geplaatst op 19 maart 2018 op Amweb.nl

18 maart 2018

AMweb | business model | fintech | innovatie | marketing | verzekeraars