Whatever you think, think the opposite

Een ervaring en de beleving met een merk geeft meer inhoud dan enkel een communicatieboodschap. Feitelijk gedrag van een organisatie en de cultuur van een organisatie bepalen pas echt hoe een merk ervaren wordt. De betekenis en de oprechte bedoelingen van een organisatie zijn meer en meer van belang in de afweging of een merk relevant is voor een klant.

"Disrupt, bottom up branding"

Disrupt - business propositions

Daarom is het belangrijk kritisch te kijken naar het doel en de context van de organisatie. Te zoeken naar onbekende en onontgonnen marktruimte. Nieuwe regels te maken en oude conventies te doorbreken.

Lane begint daarom altijd met een vraag. Is de markt waarin je opereert wel de markt waarin je moet zijn? We gaan liever op zoek naar de blauwe oceaan, de nog onbekende en onontgonnen marktruimte in plaats van te differentiëren in de bestaande. Weg van de markt met bestaande spelers en regels, waarin de spelers elkaar hard beconcurreren in een poging zo veel mogelijk van de markt te veroveren. Die positie vertalen we naar concrete merkwaarden, producten en dienstverlening. Met als resultaat distinctive business proposities.